Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Tuesday, February 9, 2010

RPH BM MINGGU KE-6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2010

MATA PELAJARAN    : Bahasa Melayu

TINGKATAN

TARIKH

HARI

MASA

4K1

8 Februari 2010

Isnin

80 minit

TAJUK

SUB-TAJUK


 

OBJEKTIF

Penulisan Karangan

Rumusan Karangan (ujian)


 

Pelajar akhir pelajaran,murid dapat:


 

 1. Menulis rumusan pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup dengan tepat.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.2 , 7.5 Aras 2 (i)


 

7.3 Aras 1 (iii)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


 

AKTIVITI


 

Ujian

SISTEM BAHASA


 

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: Sebutan & intonasi

Kosa kata: rumusan,tersurat, tersirat


 

Ilmu        : Pend. Moral dan Pengajian Am

Nilai        : Berjimat cermat, Kerjasama

KBT        : Membanding beza,menyusun maklumat

BBB        :Buku teks, Buku rujukan, papan tulis,

pemadam


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Ujian dijalankan dengan lancar.


 

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2010

MATA PELAJARAN    : Bahasa Melayu


 

TARIKH

HARI

MASA


 

9 Februari 2010

Selasa

80 minit

TAJUK

SUB-TAJUK


 

OBJEKTIF


 


 


 

Novel "Melunas Rindu"

Tema dan Persoalan


 

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tema, dan persoalan novel.
 2. Memberikan satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan tema dan persoalan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.1 Aras 1 (iv)


 

10.4 Aras 1 (i)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


 

AKTIVITI


 


 


 


 


 


 

 1. Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
 2. Membaca synopsis secara individu dan beramai-ramai
 3. Pelajar diminta menyatakan tema dan persoalan novel
 4. Menulis latihan
 5. Penutup

SISTEM BAHASA


 


 


 

PENGISIAN

KURIKULUM

Tatabahasa: Sebutan & intonasi

Kosa kata: melunas rindu, menapak, menyerkup


 


 

Ilmu        : Unsur Kesusasteraan Melayu,Pend. Moral

Nilai        : Ketabahan

KBT        : menjana idea,membanding beza

BBB        :Buku teks, Buku rujukan, papan tulis,

pemadam


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2010

MATA PELAJARAN    : Bahasa Melayu


 

TARIKH

HARI

MASA


 

11 Februari 2010

Khamis

80 minit

TAJUK

SUB-TAJUK


 

OBJEKTIF


 


 

Tatabahasa

Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif


 

Pelajar akhir pelajaran ini, murid dapat:

 1. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan ayat pasif kepada ayat aktif

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.4 Aras 2 (i),7.2 Aras 1 (i,ii)

8.1 Aras 1 (iii)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


 

AKTIVITI


 


 


 


 


 


 

 1. Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
 2. Mendengar penerangan guru
 3. Membaca petikan
 4. Berbincang
 5. Latihan
 6. Rumusan

SISTEM BAHASA


 


 

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: Sebutan & intonasi

Kosa kata: ayat aktif, ayat pasif


 

Ilmu        : Tatabahasa

Nilai        : Kerajianan

KBT        : menjana idea,menganalisis

BBB        :Buku teks, Buku rujukan, papan tulis,

Pemadam


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Secara umumnya p&p pada hari ini berjalan lancar dan objektif tercapai. 

No comments:

Post a Comment