Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Tuesday, April 22, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1 DAN 5S3 MINGGU YANG KE-16

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
5S3
14 April 2013
Isnin
0705-0815
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIF
Karangan Respons Terbuka

Cetek Rompak
Penyalahgunaan Dadah

Pelajar dapat:
1.      mengemukakan sekurang-kurangnya lima atau enam isi.
2.      menghuraikan idea dengan jelas dan matang.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
12.2  Aras 1 (ii)
12.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan teknik menulis karangan
3.      Perbincangan mencari isi utama.
4.      latihan
5.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                 : Pengajian Am
Nilai                 : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                  : menjana idea, membanding beza
 BBB                : Buku kerja, Buku rujukan,Surat khabar.

CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik menulis karangan. Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
5S3
16 April 2014
Rabu
0705-0815
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIFCerpen : Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew 

Sinopsis,tema dan persoalan,watak dan perwatakan,plot,latar,nilai dan pengajaran
                           
Pelajar dapat:
1.      menceritakan sinopsis cerpen   
2.      menyatakan tema, persoalan,perwatakan,plot,latar,nilai dan pengajaran .
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.1,10.4 Aras 1 (iii,v)
9.1  Aras  1 (i)

AKTIVITI1.      Bersoal jawab
2.      Bercerita tentang sinopsis
3.      Berbincang dalam kumpulan
4.      Pembentangan
5.      Latihan pemahaman
6.      Penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,laras bahasa
Ilmu                 : Kesusasteraan Melayu
Nilai                 : tanggungjawab,kasih sayang
KBT                  : mengitlak (merumuskan sesuatu)
BBB                 : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan,nota
CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat memahami dan mengahayati cerpen ini dengan baik.Objektif pada hari ini tercapai.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
5S3
17 April 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIFTatabahasa/Nilam                                                               
Peribahasa
Nilam

Pelajar dapat:

(a)   membina ayat daripada peribahasa.
(b)   memberikan maksud peribahasa.
(c)   menulis sinopsis
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,10.1  Aras 1 (ii),(iii)
8.3  Aras i (i)

AKTIVITI1.      Bersoal jawab
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Latihan
4.      Perbincangan jawapan
5.      Nilam
6.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,subjek dan predikat.
Ilmu                       : Tatabahasa
Nilai                       : berbudi,keyakinan
KBT                        : membanding beza
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan,nota
CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
6AK1
14  April   2013
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Analisis Kesalahan Bahasa
Kesalahan sintaksis

Pelajar  dapat :
(a)   mengenal pasti  kesalahan bahasa.
(b)   menjelaskan sebab kesalahan bahasa.
(c)   membetulkan kesalahan bahasa.

AKTIVITI1.      Bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      mencatat nota
4.      latihan
5.      perbincangan jawapan
6.      Penutup
CATATAN / REFLEKSI
Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
6AK1
15 April  2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Ujian Topikal
Morfolog dan Sintaksis

Pelajar  dapat :
(a)     menjawab sekurang-kurang 20 soalan daripada 31 
soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI(a)   mendengar penerangan daripada guru
(b)   mengedarkan kertas ujian
(c)    ujian dijalankan
(d)   penutup
     
CATATAN / REFLEKSI
Ujian ditunda pada hari Khamis kerana saya mengambil Cuti Rehat Khas.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
6AK5
17  April  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Ujian Topikal
Morfolog dan Sintaksis

Pelajar  dapat :
(b)     menjawab sekurang-kurang 20 soalan daripada 31 
soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI

(a)   mendengar penerangan daripada guru
(b)   mengedarkan kertas ujian
(c)    ujian dijalankan
(d)   penutup
CATATAN / REFLEKSI
Ujian dijalankan dengan lancar.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
PERKARA
6AK1
18 April  2014
Jumaat
CUTI GOOD FRIDAY


Saturday, April 12, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1 DAN 5S3 MINGGU YANG KE-15

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
7 April 2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Karangan Respon Tertutup
Kebaikan Tinggal di Asrama

Pelajar dapat:
a.      Menulis karangan berpandu mengikut format yang betul.
b.      menghuraikan isi dengan baik dan sesuai dengan tajuk.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
8.2,8.7         Aras 1 (iii)
9.1               Aras 1 (i)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan kelemahan semasa menulis karangan
3.      berbincang
4.      latihan
5.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                 : Pengajian Am
Nilai                 : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                  : menjana idea, membanding beza
 BBB                : Buku kerja, Buku rujukan.


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami isi pelajaran pada hari  ini.Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
9 April 2014
Rabu
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Prosa Tradisional
Hikayat siak                                                                    

Pelajar akhir pelajaran ini, pelajar dapat:
a.      Menulis sinopsis cerita.
b.      Menjelaskan plot,watak & perwatakan, gaya bahasa, latar, nilai, dan pengajaran
c.       menjawab tiga soalan dengan baik.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.1             Aras 1 (ii,iii)

8.2               Aras 1 (ii)


AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Pelajar menceritakan sinopsis
3.      Perbincangan
4.      Pembentangan
5.      Ulasan guru
6.      latihan
7.       penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,sintaksis
Ilmu                 : Kesusasteraan Melayu
Nilai                 : kasih sayang,kesederhanaan
KBT                  : menaakul,mengitlak
BBB                 : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan,nota

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, pelajar dapat memahami isi pelajaran dengan baik.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
10 April 2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIFTatabahasa                                                                  
Kesalahan Penggunaan Kata atau Istilah dan Tatabahasa

Pelajar dapat:
1.      membetulkan penggunaan kata atau istilah dan tatabahasa di dalam ayat.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Latihan
4.      perbincangan jawapan
5.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,subjek dan predikat.
Ilmu                 : Tatabahasa
Nilai                 : berbudi,keyakinan
KBT                  : membanding beza
 BBB                : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan

CATATAN / REFLEKSI
Sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ditunda pada hari Khamis minggu hadapan kerana pada hari ini saya mengambil CRK.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
7 April   2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Sintaksis
Proses Penerbitan ayat
Analisis Rajah Pohon

Pelajar  dapat :
(a)    mengenal pasti proses penerbitan ayat;
(b)    menganalisis ayat terbitan;
(c)     menganalisis dan membina ayat berdasarkan rajah
         pohon;

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      latihan
4.      perbincangan jawapan
5.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2013
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK5
8 April 2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK
OBJEKTIF


Sintaksis
Proses penerbitan ayat
           (a) pengguguran
           (b) penyusunan semula
           (c) peluasan

Pelajar  dapat :
(a)   membina ayat terbitan mengikut proses yang betul.

AKTIVITI1.      Bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      Berbincang
4.      latihan
5.      Penutup

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
10 April 2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ujian Topikal
Morfologi dan Sintaksis

Pelajar dapat:
(1)   menjawab soalan sekurang-kurangnya 15 daripada 30 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI


1.      mendengar penerangan guru
2.      Ujian
3.      Penutup.

CATATAN / REFLEKSI
 Ujian ditunda pada hari Selasa (15 April 2014) kerana saya mengambil CRK.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
11 April 2014
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF

Analisis Kesalahan Bahasa
Ejaan
- Tanda baca
- Diksi
- Morfologi
Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat:
(a) mengenal pasti kesalahan bahasa
(b) menjelaskan sebab kesalahan bahasa
(c) membetulkan kesalahan bahasa


AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      latihan menguji pengetahuan sedia ada pelajar
3.      perbincangan
4.      mencatat nota ringkas
5.      penutup
CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.