Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, October 16, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1,6RK1,DAN 5S3 MINGGU YANG KE-42

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU 2014
MINGGU YANG KE-42
TARIKH
TINGKATAN
AKTIVITI
CATATAN
13/10/2014
5S3,6RK1,6AK1
CUTI BELAJAR
BILIK KELAS DIGUNAKAN UNTUK PT3
14/10/2014
5S3,6RK1,6AK1
CUTI BELAJAR
BILIK KELAS DIGUNAKAN UNTUK PT3
15/10/2014
5S3,6RK1,6AK1
CUTI BELAJAR
BILIK KELAS DIGUNAKAN UNTUK PT3
16/10/2014
5S3,6RK1,6AK1
CUTI BELAJAR
BILIK KELAS DIGUNAKAN UNTUK PT3
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
17 Oktober  2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Wacana, Retorik,Variasi,Laras

Pelajar  dapat :
1.      menjawab soalan sekurang-kurangnya 11 daripada 22 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   latihan
(c)    perbincangan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami isi pelajaran hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
17 Oktober  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIF


Pembacaan Kritis dan Analitis

Kempen Belilah Barang Buatan Malaysia

Pelajar dapat:
(a)   menjelaskan maksud frasa dengan baik.
(b)   mengulaskan sesuatu isu dengan idea yang menarik dan berkesan.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   membaca petikan
(c)    perbincangan
(d)   pembentangan jawapan
(e)   penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara keseluruhannya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
Friday, October 10, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1,6RK1,DAN 5S3 MINGGU YANG KE-41

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
PERKARA

5S3,6AK1,6RK1
6 Oktober  2014
Isnin
CUTI UMUM SEMPENA HARI RAYA  AIDIL ADHA
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
8 Oktober 2014
Rabu
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF

Perbincangan Soalan 3                                                           
Ulang kaji Novel

Pelajar dapat:
1.      menceritakan sinopsis “Kabus di  Perbukitan” dengan isi dan bahasa yang betul.
2.      menghuraikan watak dan perwatakan,nilai dan pengajaran.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.4 Aras 1 (iv)

8.1  Aras  1 (i)

AKTIVITI

1.      bersoal jawab
2.      mendengar penerangan guru
3.      perbincangan jawapan
4.      menulis pembetulan
5.       penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,pola suku kata,laras bahasa
Ilmu                 : Kesusasteraan Melayu
Nilai                 : Kegigihan,kecekalan
KBT                  : membanding beza
 BBB                : Buku kerja,Buku rujukan,nota

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
9  September 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF
Tatabahasa                                                                       
Ulang kaji Ayat Dasar ,Ayat tunggal,Ayat Aktif,Ayat Pasif,dan Ayat Majmuk.

Pelajar akhir pelajaran ini pelajar  dapat:
1.      mengenal pasti dengan jelas perbezaan ayat-ayat dalam bahasa Melayu.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      Mendengar penerangan guru
2.      membaca
3.      latihan
4.      perbincangan
5.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Ayat Aktif dan pasif,Ayat songsang,subjek dan predikat.
Ilmu                 : Tatabahasa
Nilai                 : berbudi,keyakinan
KBT                  : menjana idea
 BBB                : Buku teks,buku kerja,LCD, Komputer Riba

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya,pelajar dapat menguasai isi pelajaran pada hari ini.

TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
7   Oktober 2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Semantik
Perkaitan Makna Perkataan dari segi leksikal

Pelajar  dapat :
(a) mengenal pasti perkaitan makna perkataan dari segi  leksikal.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   perbincangan
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara umumnya,pelajar dapat memahami isi pelajaran pada hari.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
9 September  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Kesantunan Berbahasa
Ciri Kesantunan berbahasa –lisan dan tulisan

Pelajar  dapat :
(a)   membezakan penggunaan bentuk sapaan,gelaran,dan rujukan kehormat mengikut konteks  dan situasi.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    latihan
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
10 Oktober 2014
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Variasi,laras dan retorik
Menjawab soalan tahun lepas

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab soalan sekurang-kurangnya 18 soalan daripada 36 soalan.


AKTIVITI
(a)   mendengar penerangan
(b)   perbincangan
(c)    latihan
(d)   Penutup

CATATAN / REFLEKSI
Objektif pada hari ini tercapai.Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
7 Oktober  2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Sejarah Perkembangan bahasa Melayu
Bahasa Melayu Moden

 Pelajar dapat :
(a)   mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari oleh mereka.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Perbincangan
(d)   latihan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
8 September 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Pembentangan Isu Semasa
Rasuah di Malaysia

Pelajar dapat :
(a)   menyatakan mengemukakan fakta dan  isu yang berkaitan dengan SPRM dan kegiatan rasuah di Malaysia

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    perbincangan isu
(d)   mencatat isi penting
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
10 Oktober 2014
Jumaat
0940 - 1040
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Pembentangan Isu Semasa
Penyalahgunaan Internet dalam kalangan masyarakat

Pelajar dapat :
(a)   menghuraikan isu dengan isi dan bahasa yang betul.
(b)   menyatakan fungsi SKMM.

AKTIVITI(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    perbincangan isu
(d)   mencatat isi penting
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.