Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Saturday, February 14, 2015

RPH MINGGU YANG KE-7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S2
9 Februari 2015
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF

Penulisan Karangan
Pendahuluan karangan

Pelajar dapat:
1.      Mengetahui dan memahami teknik menulis penahuluan karangan.
2.      Menulis perenggan pendahuluan baik dan menepati kehendak soalan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.4  Aras 1 (ii)

8.8  Aras  1 (i,v)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan teknik menulis pendahuluan karangan
3.      Mencatat nota ringkas
4.      Latihan
5.      Penutup

SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,katan nama am dan kata nama khas
Ilmu                       : Pend. Moral dan Pengajian Am
Nilai                       : Keyakinan diri
KBT                        : menjana idea, membanding beza
 BBB                       : Contoh karangan mantap, LCD,komputer.


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik menulis pendahuluan karangan.Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S2
12  Februari 2015
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF
Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul                 
Kepimpinan Melalui Teladan

Pelajar dapat:
1.      Menulis sinopsis cerita.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
1.4  Aras 1 (v),10.1 Aras 1 (iv)

2.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Murid  menceritakan sinopsis prosa
3.      Menulis sinopsis prosa
4.      Latihan (KBAT)
5.       Rumusan
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,Kata Ganti Nama
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : berbudi,keyakinan
KBT                        : membanding beza
 BBB                       : Buku teks, Buku rujukan,nota,LCD,komputer

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat menceritakan sinopsis prosa dengan baik.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S2
13  Februari 2015
Jumaat
0815-0925
TAJUK
SUB-TAJUKOBJEKTIF

Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul                 
Kepimpinan Melalui Teladan

Pelajar dapat:

1.      Menghuraikan tema dan persoalan.
2.      Menyatakan tiga nilai dan pengajaran dalam prosa.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
1.4  Aras 1 (v),10.1 Aras 1 (iv)

2.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Murid  menceritakan sinopsis prosa
3.      Murid  diminta menyatakan tema,persoalan latar,nilai dan pengajaran
4.      Perbincangan jawapan
5.      Mencatat nota ringkas
6.      Rumusan
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,Kata Ganti Nama
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : berbudi,keyakinan
KBT                        : membanding beza
 BBB                       : Buku teks, Buku rujukan,nota,LCD,komputer

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat menceritakan sinopsis,tema,persoalan,nilai, dan pengajaran.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
10  Februari 2015
Selasa
1130-1240
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIFPenilaian Berasaskan Sekolah

Ceramah


Pelajar dapat:

1.      menyatakan lima isi
2.      menghuraikan isi dengan baik


AKTIVITI


1.      soal jawab
2.      perbincangan tentang format dan isi
3.      pembentangan
4.      menulis isi yang telah dimurnikan
5.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

 Pelajar dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
11  Februari 2015
Rabu
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penilaian Berasaskan Sekolah
Ujian : Ceramah

Pelajar dapat:
1.      menulis ceramah mengikut format yang betul.
2.      Menghuraikan isi dengan baik dan berkesan

AKTIVITI

1.      Mendengar penerangan
2.      Ujian
3.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini. Mereka sudah bersedia untuk menjawab soalan.Ujian bersambung esok.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
12  Februari 2015
Khamis
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penilaian Berasaskan Sekolah
Ujian : Ceramah

Pelajar dapat:
1.      menulis ceramah mengikut format yang betul.
2.      Menghuraikan isi dengan baik dan berkesan

AKTIVITI

1.      Mendengar penerangan
2.      Ujian
3.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini. Mereka sudah bersedia untuk menjawab soalan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
13  Februari 2015
Jumaat
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Morfologi
Golongan Kata: Kata nama dan kata kerja
Pelajar dapat:
1.      Membezakan jenis-jenis kata nama dan kata kerja.
2.      menyatakan fungsi kata nama dan kata kerja
3.      menerangkan ciri-ciri kata nama dan kata kerja.

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas.
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Menulis nota ringkas.
4.      Kuiz
5.      Penutup.


CATATAN / REFLEKSI
 Secara umumnya,semua pelajar memahami isi  pelajaran pada hari ini.