Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Friday, October 31, 2014

MINGGU YANG KE-45 HINGGA MINGGU KE-47 IALAH MINGGU PEPERIKSAAN SPM &STPM

Saya bertugas sebagai pengawas Peperiksaan STPM Penggal 3,Ulangan Penggal 1, dan Ulangan Penggal 2

RPH BM TINGKATAN 5S3,6RK1,DAN 6AK1 MINGGU YANG KE-44

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
27  Oktober  2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Ulang kaji Rumusan
Teknik Menulis Rumusan
Pelajar dapat:
1.      menulis rumusan mengikut teknik yang dipelajari.
2.      menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang betul

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.1,7.5  Aras 1 (i)

8.2  Aras  1 (ii)

AKTIVITI

1.      bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      mendengar penjelasan guru
3.      perbincangan
4.      pembentangan isi
5.      menulis  karangan
6.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                 : kemasyarakatan
Nilai                 : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                  : menjana idea, membanding beza
 BBB                : Buku kerja


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik  menulis rumusan. Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
AKTIVITI
5S3
29 Oktober 2014
Rabu
0700-1240
MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
30 Oktober 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF
Ulang kaji Membina ayat                                            
Ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah

Pelajar dapat:
1.      menukar ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
2.      menukar ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      Soal jawab
2.      Latihan
3.      Berbincang
4.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Ayat penyata,Ayat cakap ajuk
Ilmu                 : Tatabahasa
Nilai                 : keyakinan
KBT                  : membanding beza
 BBB                : Buku kerja

CATATAN / REFLEKSI
Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan lancar.Semua pelajar memahaminya.

TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
27 Oktober 2014
Isnin
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Laras Bahasa
Konsep laras bahasa,contoh jenis laras bahasa dan ciri-cirinya.

Pelajar  dapat :
(a) mengenal pasti dan membezakan jenis laras bahasa dan
      ciri-cirinya.


AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    perbincangan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara umumnya,pelajar dapat memahami isi pelajaran pada hari.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
30  Oktober  2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Pragmatik

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurangnya 10 daripada 20 soalan.

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      latihan
3.      perbincangan jawapan
4.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
30 Oktober  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Variasi bahasa

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurangnya 10 soalan daripada 20 soalan


AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   latihan
(c)    perbincangan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Objektif tercapai.Semua pelajar memahaminya.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
31 Oktober  2014
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Retorik

Pelajar  dapat :
a.      menjawab sekurang-kurangnya 15 soalan daripada 20 soalan.

AKTIVITI
a.      mendengar penerangan
b.      latihan
c.       perbincangan  jawapan
d.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.Segala persoalan telah selesaikan oleh guru dengan jayanya.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
27 Oktober  2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
Unsur Asing

 Pelajar dapat:
a.      menjawab sekurang-kurangnya 15 daripada 20 soalan.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   latihan
(c)    perbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
28 Oktober 2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji Sejarah Perkembangan bM
Asal usul bahasa Melayu

 Pelajar dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurangnya 15 daripada 20 soalan.

AKTIVITI
1.      bersoal jawab
2.      latihan
3.      perbincangan jawapan
4.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
AKTIVITI
6RK1
29 Oktober 2014
Rabu
0700-1240
MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
31  Oktober 2014
Jumaat
0940-1040
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji  Sejarah Perkembangan BM
Bahasa Kuno

Pelajar dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurangnya  15 daripada 20 soalan.AKTIVITI
(a)   mendengar penerangan
(b)   latihan
(c)    perbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.