Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, September 4, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1,6RK1,DAN 5S3 MINGGU YANG KE-36

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
PERKARA
5S3
2 -5 September 2014
Selasa-Jumaat
0705-1240
Peperiksaan Percubaan SPM
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
PERKARA
6AK1
1 September 2014
Isnin
1055-1205
CUTI UMUM
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
2 September  2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Semantik

Pelajar  dapat :
1.      menjawab soalan sekurang-kurangnya 15 daripada 25 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   latihan
(c)    berbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami isi pelajaran hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
4 September  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Ilmiah
Taklimat  terakhir tentang kelemahan esei ilmiah pelajar

Pelajar  dapat :
(a)   membetulkan kesilapan dan kelemahan esei tersebut.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    perbincangan dalam kumpulan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
5  September  2014
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan esei Ilmiah
Penyemakan secara rinci tentang esei ilmiah

Pelajar  dapat :
(a)   membetulkan kesilapan ejaan dan ayat.
(b)   menerangkan kelemahan isi esei tersebut.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    perbincangan kumpulan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
PERKARA
6RK1
1 September 2014
Isnin
0945-1055
Cuti Umum
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
2 September 2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ujian Topikal
Unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat:
(a)   menjawab soalan ujian sekurangnya 25 daripada 50 soalan yang dikemukakan

AKTIVITI
(a)   mendengar penerangan
(b)   ujian
(c)    berbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
3 September 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIFPenulisan Esei Tidak Berformat
Pertanian Moden
Isu Pembuangan Bayi di Malaysia

Pelajar  dapat :
(a)   mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan
        meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(b)    menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan
        lancar dan berkesan;
(c)    menyampaikan maklumat dengan bersahaja tanpa bergantung kepada teks.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Pembentangan isu oleh pelajar
(d)   mencatat isi
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
5 September  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK

OBJEKTIF


Fonologi

Sistem ejaan bahasa Melayu

Pelajar dapat:
(a)   menjelaskan konsep keselarasan vokal.
(b)   mengenal pasti pola keselarasan vokal dan kekecualiannya.
(c)    membezakan pengejaan “di” dan “ke” sama ada sebagai imbuhan atau sebagai kata sendi nama.


AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    latihan
(d)   berbincang
(e)   penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara keseluruhannya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
Wednesday, September 3, 2014

RPH BM TINGKATAN 6RK1,6AK1,DAN 5S3 MINGGU YANG KE-35

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
25  Ogos 2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Karangan Respon Terbuka
Karangan Berformat: Ucapan Perasmian Sukaneka

Pelajar dapat:
1.      mengenal pasti isi tersurat  dalam petikan.
2.      mengemukakan dua isi tersirat dengan betul.
menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang gramatis.
3.      menjawab soalan pemahaman dengan bahasa dan isi yang betul.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.1,7.5  Aras 1 (i)

8.2  Aras  1 (ii)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan kelemahan semasa menulis rumusan
3.      membaca petikan
4.      mencari isi tersurat dan tersirat
5.      mencatat di papan tulis
6.      berbincang
7.      latihan
8.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : kemasyarakatan
Nilai                       : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                        : menjana idea, membanding beza
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik  menulis rumusan .Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
27  Ogos 2014
Rabu
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Sajak
Di bawah Langit yang Sama

Pelajar dapat:
1.      mengenal pasti bentuk dan ciri sajak
2.      menulis maksud sajak.
3.      menghuraikan sekurang-kurangnya  dua gaya bahasa,nilai dan pengajaran
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.3 Aras 1 (i,iii)

8.1  Aras  1 (i)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab
2.      mendeklamasikan puisi
3.      berbincang
4.      mencatat di papan tulis
5.      pembentangan
6.      latihan
7.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : Keberanian,kesyukuran,kebersihan fizikal dan mental.
KBT                        : mengitlak,pembelajaran kontekstual
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan,Buku teks ms.27


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami isi pelajaran.Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
PERKARA
5S3
29 Ogos 2014
Khamis
1020-1130
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
25  Ogos  2014
Isnin
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Ilmiah
Menyemakan dapatan,rumusan,penutup,bibliografi
Pelajar   dapat :
(a)   menghasilkan esei yang eseinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan berkesan.

AKTIVITI
1.      bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      latihan
4.      perbincangan jawapan
5.      penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
26  Ogos  2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
,Retorik, variasi,dan laras

Pelajar  dapat :
1.      menjawab soalan sekurang-kurangnya 6 daripada 11 soalan yang dikemukakan

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   latihan
(c)    berbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami isi pelajaran hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
28  Ogos  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Retorik,kesantunan berbahasa

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab soalan sekurang-kurangnya 10 daripada 16 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    latihan
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
29  Ogos  2014
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Wacana

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab soalan sekurang-kurangnya 10 daripada 15 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    latihan
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
25  Ogos 2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Unsur Asing dalam Bahasa Melayu
Bahasa Sumber

 Pelajar dapat :
(a)    mengenal pasti unsur asing/pinjaman dan bahasa sumbernya.
(b)   mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang.
(c)    menyenaraikan unsur, iaitu konsonan, imbuhan dan kosa kata.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   berbincang
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
26  Ogos  2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Unsur asing dalam bahasa Melayu
Bahasa sumber
Pelajar dapat:
(a)   mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang.
(b)   menyenaraikan unsur, iaitu konsonan, imbuhan dan kosa kata.
(c)    menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing.AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat isi penting
(d)   berbincangan
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
27  Ogos 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIFPenulisan Esei Tidak Berformat
Penculikan kanak-kanak
Perubatan Alternatif

Pelajar  dapat :
(a)   mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan
        meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(b)    menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan
        lancar dan berkesan;
(c)    menyampaikan maklumat dengan bersahaja tanpa bergantung kepada teks.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Pembentangan isu oleh pelajar
(d)   mencatat isi
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
29  Ogos  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIF


Fonologi

Definisi fonetik dan Fonemik

Pelajar dapat:
(a)   menyatakan definisi bidang fonetik dan fonemik
(b)   menjelaskan dan membezakan konsep bunyi,fonem,huruf, dan suku kata.
(c)    menentukan fonem dan alofon.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   berbincang
(e)   penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara keseluruhannya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.