Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, August 9, 2012

RPH BM MINGGU YANG KE-32

TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

 4K2
6  Ogos 2010
Isnin
80 minit
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Penulisan
Rumusan

Pada akhir pelajaran ini,murid dapat:

1.      Menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang betul.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
9.2,9.3  Aras 2 (i)

12.3,12.4  Aras  1 (iii)
KEMAHIRAN BAHASA
Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Berbincang
4.      Menulis nota
5.      Latihan
6.      Penutup
SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM
Tatabahasa: Sebutan & intonasi
Kosa kata: impak,bersedarhana,krisis,komisen

Ilmu                 : Pend. Moral dan Pengajian Am
Nilai                 : kerajinan,keyakinan.
kerjasama
KBT                  : Membanding beza,menyusun maklumat
 BBB                :Buku teks, Buku rujukan, papan tulis, 
                            pemadam


CATATAN / REFLEKSI

Kekuatan: Kebanyakan  murid dapat mengemukakan isi  dengan baik.


TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4K2
9  Ogos 2012
Khamis
0705-0815

TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF
Tatabahasa
Bina ayat,Pola ayat,ULBS
Pelajar dapat:
1.      Membina ayat dengan betul
2.      Menyatakan pola ayat dasar
3.      Mengemukakan pendapat dengan fasih dan bermakna.


FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.1,10.4 Aras 1 (i)

7.3, 10.6   Aras  1 (ii)

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Berbincang
4.      Latihan
5.      Perbincangan jawapan
6.      ULBS
7.       Rumusan
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,sintaksis
Ilmu                 : Tatabahasa                                                                                        
Nilai                 : keyakinan diri,kerajinan.
KBT                  : menjana idea dan membanding beza
 BBB                : Buku teks, Buku rujukan, papan tulis, pemadam


CATATAN / REFLEKSI
Kekuatan: Murid-murid sudah pandai membaca dan menulis.
Kelemahan: sebilangan kecil murid masih tidak dapat membezakan pola ayat.
Tindakan : Guru membimbing mereka dengan tekun.


TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4K2
10  Ogos  2012
Jumaat
80 minit
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIF
Drama
Cempaka Berdarah

Pelajar dapat:
1.      Menyatakan sinopsis,tema, persoalan,latar,gaya bahasa,nilai dan pengajaran.
2.      Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.1,10.4 Aras 1 (iv)
10.2  Aras  1 (iv), 3.3 Aras (i)

KEMAHIRAN BAHASA
Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
2.      Membaca drama
3.      Berbincang
4.      Membentangkan hasil perbincangan
5.      Mendengar ulasan guru
6.      Mencatat nota tambahan
7.      Latihan
8.      Penutup
SISTEM BAHASA


PENGISIAN
KURIKULUM
Tatabahasa: Sebutan & intonasi,ayat penyata, ayat Tanya.
Kosa kata: sosiologi,barua,antropologi
Ilmu                 : Unsur Kesusasteraan Melayu,Pend. Moral
Nilai                 : kasih sayang,berbaik sangka,kegigihan.
KBT                  : kecerdasan pelbagai ,membanding beza
 BBB                :Buku teks, Buku rujukan,Nota,
papan tulis,pemadam


CATATAN / REFLEKSI
Murid-murid memahami isi pelajaran pada hari ini kerana sebelum ini mereka sudah mencari maklumat dan menulis nota sendiri.Murid-murid terlibat secara aktif aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh guru.Objektif pada hari ini tercapai.

No comments:

Post a Comment